FORMACIÓ JOVES A EMPRENDRE.
JOVES A EMPRENDRE. DEIXA LA TEVA EMPREN-TA
 
Descripció de l’acció
Quan no trobem el que ens agrada... passem a l’acció: BUSQUEM-HO!
Des d’Impulsem oferim un espai per generar idees i fer-les realitat. El programa joves emprendre vol motivar i fer partícips als joves del seu itinerari professional partint d’un projecte en concret amb el repte de que evolucioni amb ells i elles. És una formació experimental, la teoria formarà part de la pràctica i les persones podran veure els resultats dels esforços.
Objectius de l’acció

·       Identificar les competències dels joves per transferir-les al món laboral o educatiu.
·       Reconèixer els valors que influeixen en la decisió d’emprendre.
·       Afavorir la definició, creació i posada en marxa d’iniciatives emprenedores dels i les joves com a projecte d’emprenedoria viable en sectors emergents.
·       Vincular el projecte personal al territori i a la responsabilitat social.
·       Dinamitzar nous espais del Raval Sur.

Qui pot participar

Totes aquelles persones que tinguin entre 16 i 25 anys.

Competències reforçades

·       Responsabilitat i compromís.
·       Treballar en equip
·       Iniciativa, proactivitat i autogestió.
·       Planificació i organització.

Continguts

El programa està pensat en tres fases:

1. Acompanyament, seguiment i orientació individual.

2. Laboratori. Tallers per al desenvolupament de projectes d’emprenedoria.

Xapeate, des del primer moment s’involucra als i les joves a un projecte on començaran a prendre més consciència de les característiques del mercat laboral.

I ara què? Conèixer els processos creatius i els sectors emergents, davant la situació actual què podem oferir?

Manos a la obra. Elaboració d’un producte per oferir a la fira de Santa Llúcia.

Tècniques de mercat. Estratègia de venta, difusió i publicitat.


3. Mostreig. 50h aprox. Venta i atenció al públic.


Durada i temporalització

Setembre

Documentació

Serà necessari que en la primera entrevista de selecció portin la documentació següent si la tenen:

·       Fotocòpia DNI /NIE / Passaport
·       Full d’inscripció OTG
·       Tarja de la Seguretat Social
·       Fotografia carnet


Podeu descarregar la informació aquí: